Onderzoek

Het onderzoek op de poli gaat over het algemeen als volgt:

Na een vraaggesprek volgt het lichamelijk onderzoek door de orthopedisch chirurg en de fysiotherapeut. Indien nodig vindt er toegevoegd onderzoek plaats, bijv. röntgenfoto’s, MRI, echografie. Na het stellen van de diagnose volgt het behandelvoorstel.

Dit behandelvoorstel kan zijn dat u naar de fysiotherapeut wordt verwezen. U bent vrij in de keuze van uw behandelaar, maar bij voorkeur wordt u verwezen naar een fysiotherapeut van de schouderwerkgroep. Samen met de orthopeed hebben zij afspraken gemaakt hoe de behandeling er uitziet.

Wordt u door één van onze fysiotherapeuten in hun praktijk onderzocht is de gang van zaken vrijwel het zelfde. Het verschil is dat zij geen aanvullend onderzoek kunnen doen (röntgen, MRI) en slechts in een enkel geval echografie. Indien nodig overleggen zij met uw huisarts of verder onderzoek op de polikliniek zinvol is. Overleg met de orthopeed dhr Wijgman vindt dan ook plaats.